SZIDDHÁRTA NAPTÁR és szótár
CSOPORTJAINKAT JELLEMZŐ FOGALMAINK:

Előfeltétel:
Kezdő: nem feltételez min 1 éves önismereti munkát.
Haladó: min 1 éves rendszeres önismereti munka az előfeltétele.
Zúzós: (=önmeghaladás orientált) több éves önismereti munkát és azon belül Min. félév Sziddhárta csoportba járást feltételez.
Meghívásos alapú: nem lehet rá jelentkezni, hanem a már csoportba járók ajánlása és a vezetővel való egyeztetés szükséges ahhoz, hogy a meghívás létrejöjjön.

Fókusz:
Személyiség fókuszú: életvezetési témákra fókuszáló, de spirituálisan is átjárható csoportmunka
Spiritualitás fókuszú: spirituális válságra fókuszáló, de életvezetési témákig visszafűző csoportmunka
Egyéni fókusz orientált: Elsősorban egy-egy csoporttag témája köré szerveződő csoportmunkák sorozata és relatív kevesebb csoportjáték
Gyakorló: amikor a terapeuta/ák még gyakorolja/ák az adott módszert és ezért olcsóbb

Keret:
Workshop: elköteleződést nem feltételez = lehet csak egy-egy napra jönni
Zárt: a csoporttagok egymásnak elköteleződnek egy meghatározott időre (hiányzásokat fizetni kell)
Nyitott: a csoportba előre tudható időközönként ki és belépés lehetséges, és az elköteleződési idő ennél hosszabb
Folytonos: előre tudható időközönként megnyíló csoport, amikor ki és belépés lehetséges és a elköteleződési idő is ugyanekkora.

Módszer:
Családállítás: Kollektív térre tanít meg figyelni ás transzgenerációs elakadásaink átdolgozására képes eszköz.
Bodywork: elsősorban testünkre és érzelmeinkre tanít meg figyelni, és az önismeretet és önmeghaladást onnan segít kiemelni. Korai (0-3 éves) zavarok átdolgozására ideális eszköz.
Dráma: elsősorban érzelmeinkre és gondolatainkra tanít meg figyelni, és az önismeretet és önmeghaladást onnan segít kiemelni. Későbbi (4 évestől) traumák átdolgozására ideális eszköz.
Fúziós: A transzgenerációs munkát, bodyworköt és karma átdolgozást integráltan működtető mozgásmeditációs eszközünk.
Kognitív: beszélgetéssel önmagunkra és gondolkodásunkra figyeltető önismereti módszer
Integrált: Mind az öt fenti módszerrel szabadon dolgozó csoport.

Sziddhárta jelzők:
Sziddhárta teamtagok: meghívásos alapú integrál csoporton résztvett emberek az utolsó integrál részvétel után 3 évig.
Sziddhárta terapeuta: Olyan segítő foglalkozású ember, aki volt már Sziddhárta team tag és Sziddhárta jegy elfogadását jelenleg is vállalja.
Sziddhárta csoport: olyan csoportfoglalkozás melynek vezetője/i Sziddhárta terapeuták (módszer, keret és fókusz függetlenül).
Sziddhárta naptár: egy nyilvános google naptár melynek feladata összefoglalni azokat a csoportokat, amik jelentős mennyiségű Sziddhárta team tagot foglalnak le. (zárt csoportok, workshopok, egyénifókuszú állítások, nyílt vagy zárt csoportos ÉT-k) Célja: időpont kijelölésekkor térkép, hogy mikor vannak elköltve a profi csoporttagok.